Lp Nr certyfikatu Nr Uczestnika Nazwa Firmy Adres Lokalizacje Ważny od Ważny do Zakres certyfikacji Jednostka certyfikująca Uwagi
1 DEKRA-710415016/4 139/7999/DD/15 ŚWIERKOT Sp. z o.o. 43-245 Studzionka, ul. Powstańców Śląskich 113 2019-04-21 2020-04-20 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych; Handel biomasą/przetworzoną biomasą z magazynowaniem. DEKRA Certification Sp. z o. o. ---
2 KZR INIG CU-853134/2 634/7999/DD/17 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Handlowe STANISŁAW MALINOWSKI 27-500 Opatów, ul. Sempołowskiej 6A jedna lokalizacja, adres j.w. 2019-04-20 2020-04-19 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych Control Union Poland Sp. z o. o. ---
3 SGS/KZR/0276 855/7999DD/19 Foder Bio -Tech Sp. z o. o. 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 21/93 96-116 Dębowa Góra, Dębowa Góra 76 2019-04-15 2020-04-14 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych. Handel biomasą/ przetworzoną biomasą z magazynowaniem.Tłoczenie oleju. SGS Polska Sp. z o. o. ---
4 DEKRA-710416007/3 445/7999/DD/16 BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż, Sp. J. 48-130 Kietrz; ul. Raciborska 113 48-210 Biała; ul. Składowa 7 2019-04-13 2020-04-12 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych; Handel biomasą/przetworzoną biomasą z magazynowaniem DEKRA Certification Sp. z o. o. ---
5 SGS/KZR /0242 861/7999/DD/19 POLMAIS Karbowski Duklas Spółka Jawna 87-840 Lubień Kujawski, Narty 34a jedna lokalizacja, adres j.w. 2019-04-09 2020-04-08 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych; Handel biomasą / przetworzoną biomasą z magazynowaniem,  SGS Polska Sp. z o. o. ---
6 NC.180.44.2019.12.KZR 859/7999/DD/19 DAT Global Marketing a.s. 11000 Praga 1, ul. Rybna 682/14, Czechy jedna lokalizacja, adres j.w. 2019-04-04 2020-04-03 Handel biomasą/ przetworzoną biomasą bez magazynowania;Handel biokomponentami/ biopaliwami/ paliwami zawierającymi biokomponenty bez magazynowania. Noble Cert Sp. z o. o. ---
7 NC.181.45.2019.13.KZR 860/7999/DD/19 FOZA Sp. z o. o. 00-019 Warszawa, ul. Złota 7/18 jedna lokalizacja, adres j.w. 2019-04-04 2020-04-03 Handel biomasą/ przetworzoną biomasą bez magazynowania;Handel biokomponentami/ biopaliwami/ paliwami zawierającymi biokomponenty bez magazynowania. Noble Cert Sp. z o. o. ---
8 SGS/KZR /0275 853/7999/DD/19 BIOELEKTROWNIA Sp.z o.o. 00-844 Warszawa, ul.Grzybowska 87 21-211 Dębowa Kłoda ,Uhnin 141 2019-04-02 2020-04-01 Punkt zbiórki odpadów/ pozostałości, Handel biomasą/ przetworzoną biomasą z magazynowaniem. SGS Polska Sp. z o. o. ---
9 SGS/KZR /0050 133/7999/DD/15 "GAMA" Sp. z o.o. 55-340 Udanin, Ujazd Górny 17a jedna lokalizacja , adres j.w. 2019-04-01 2020-03-31 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych; handel biomasą/przetworzoną biomasą i magazynowanie SGS Polska Sp. z o. o. ---
10 NC.86.8.2019.11.KZR 457/7999/DD/16 VERBIO POLSKA Sp. z o.o. 70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 78 jedna lokalizacja, adres j.w. 2019-04-01 2020-03-31 Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych; Handel biomasą/przetworzoną biomasą z magazynowaniem;  Noble Cert Sp. z o. o. ---