Lp Nr certyfikatu Nr Uczestnika Nazwa Firmy Adres Lokalizacje Ważny od Ważny do Zakres certyfikacji Jednostka certyfikująca Uwagi
1 URS 015711/02
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1960/7999/DD/23 BioNIIK Sp. z o.o. Polska, 64-412 Chrzypsko Wielkie, Charcice, 35 Polska, 64-412 Chrzypsko Wielkie, Charcice, 35 2024-04-20 2025-04-19 FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; TRS - Handel z magazynowaniem United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
2 URS 014617/03
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1469/7999/DD/22 ALFA Stochmal Grzegorz i Radosław spółka cywilna Polska, 58-405 Krzeszów, Czadrów 30a Polska, 58-405 Krzeszów, Czadrów 30a 2024-04-19 2025-04-18 FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowanie; FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGFS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem; FGFW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej bez magazynowania; TR - Handel bez magazynowania; TRS - Handel z magazynowaniem; SB - Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
3 TSP-KZRINiG-0041.00
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1451/7999/DD/22 Remondis Polkowice Sp. z o.o. Polska, 59-101 Polkowice, ul. Wyżykowskiego 8 Polska, 59-101 Polkowice, ul. Wyżykowskiego 8 2024-04-19 2025-04-18 PO - Miejsce pochodzenia; FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem
FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; TR - Handel bez magazynowania
TRS - Handel z magazynowaniem
TŪV SŪD Polska Sp. z o.o. ---
4 URS 015284/02
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1753/7999/DD/22 Fischer TPD s.r.o. Czech Republic (Czechia), 514 01 Jilemnice, Na Kozinci 236 1. Czech Republic (Czechia), 543 01 Vrchlabi, Vápenická 1654; 2. Czech Republic ...
2024-04-18 2025-04-17 FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGFS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem; TRS - Handel z magazynowaniem; SB - Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
5 URS 014209/02
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1929/7999/DD/23 FPHU AGRA Grzegorz Kapała 52-210 Wrocław, ul. Strachowskiego 27a/2 Polska, 55-110 Prusice, ul. Polna 14 2024-04-18 2025-04-17 FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGAS - Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/ odpadów rolnych z magazynowaniem; FGAW - Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/ odpadów rolnych bez magazynowania; TR - Handel bez magazynowania; TRS - Handel z magazynowaniem; SB - Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy; SBPU - Jednostka przetwórstwa biomasy stałej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
6 URS 014144/02
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1900/7999/DD/23 Anna Widera AMW Polska, 54-044 Wrocław, ul. Lazurowa 83 Polska, 54-044 Wrocław, ul. Lazurowa 83 2024-04-18 2025-04-17
FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGAW - Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/odpadów rolnych bez magazynowania; TR – Handel bez magazynowania
United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
7 URS 015443/02
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1817/7999/DD/22 BENEŠ ENERGO s.r.o. Czech Republic (Czechia), 51301 Semily, Mizerova 605 1. Czech Republic (Czechia), 513 01 Semily, Mizerova 605; 2. Czech Republic (Cze ...
2024-04-18 2025-04-17 FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGFS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem; FGFW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej bez magazynowania; TR - Handel bez magazynowania; TRS - Handel z magazynowaniem; SB - Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy; SBPU - Jednostka przetwórstwa biomasy stałej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
8 URS 014574/B-0225
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1471/7999/DD/22 AGRO Loučná spol. s r.o. Czech Republic (Czechia) 547 01, Náchod, Holubova 978 1. Czech Republic (Czechia), 547 01, Náchod, Holubova 978; 2. Czech Republic (Cz ...
2024-04-18 2024-07-13 FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; FGAW - Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/ odpadów rolnych bez magazynowania; BG - Produkcja biogazu; IPER - Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. ---
9 DEKRA-710323029/1
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1883/7999/DD/23 Socha Dariusz “Agro Samolubie” Polska, 11-106 Kiwity, Samolubie 25 Polska, 11-106 Kiwity, Samolubie 25 2024-04-18 2025-04-17 FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania; TR - Handel bez magazynowania DEKRA Certification Sp. z o. o. ---
10 SGS/KZR/BIO/0317
Pobierz certyfikat
Pobierz raport
1973/7999/DD/23 RP2 Sp. z o.o. Polska, 61-806 Poznań, ul. Św. Marcin 29/8 Polska, 66-234 Mierczany, Mierczany 27 2024-04-18 2025-04-17 FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; TR - Handel bez magazynowania; TRS - Handel z magazynowaniem; SB - Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy SGS Polska Sp. z o. o. ---